چهارشنبه 6 10 1391

آمد سال جديدي

سال توليد ملي

با يك شعار تازه

از رهبري فرزانه

سال حمايت از كار

از اول اين بهار

با سرمايه ايراني

ايران شود جهاني     

/سيد علي مهدوي/

 

گردآورنده: مرتضي فروتن تنها


X