چهارشنبه 6 10 1391

من

تو

با يكديگر ما شويم

 

گر

ما

مطيع مولا شويم

 

ما

با

توليدات ايراني

 

هر

جا

عزيز و آقا شويم

/ مجتبي آزادنيا /

 

گردآورنده: مرتضي فروتن تنها


X