چهارشنبه 6 10 1391

از فاو و فرات و مجنون يادي بايد

از خميني بت شكن يادي بايد

از دليران چون كوه ايستاده يادي بايد

شوري از شور مردانه برخاستن بايد

عزمي چو عزم حيدري بايد

ولايي چو ولاي صفدري بايد

عشقي چو عشق جماراني بايد

تا كه رسيم به توليد ملي عزمي بايد

/ مهدي افرا /

 

گردآورنده: مرتضي فروتن تنها

 


X