پنج شنبه 30 9 1391

نام كتاب: رسانه و نقش خانواده در توليد ملي،حمايت از كار و سرمايه ايراني

نويسنده: حسين رئيسي واناني، غلام‌حسن عيوضي

ويراستار: ابوذر هدايتي

تهيه‌كننده و ناشر: مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما

چكيده: وسايل ارتباط جمعي يكي از مولفه هاي تاثيرگذار بر انسجام خانواده است، بهره برداري فرهنگي از رسانه و فرهنگي شدن ابزارهاي رسانه اي مي تواند عوارض ناشي از خود رسانه ها و همچنين شهرنشيني و شتاب تكنولوژي را كاهش دهد به گونه اي كه اين ابزار در خدمت انسان باشد و در خانواده باعث اين پيوند عاطفي گردد تا اعضاي خانواده با نوعي تفهيم و تفاهم و درك متقابل با يكديگر تعامل داشته باشند. اين اثر مي كوشد نقش رسانه در ايجاد رابطي عاطفي تعاملي بين اعضاي خانواده در زمينه حمايت از توليد ملي و همچنين نقش خانواده در اين زمينه را بررسي نمايد.

گردآورنده: مرتضي فروتن تنها
مدير تبلاگ ساخت ايراني 


X