شنبه 25 9 1391

رفته بوديم خريد. بازار را مي گشتيم براي پيدا كردن جنسي كه به دنبالش بوديم. چند جا قيمت كرديم. ديگر داشتيم خسته مي شديم از بس از اين مغازه به آن مغازه رفته بوديم. به يكي از فروشنده ها گفتم: «آقا من در خريد اين نوع جنس هيچ تخصصي ندارم. مي شه يك توضيحي بدهيد كه چي به چيست؟» گفت: «بله بله. دنبال من بيا». ما را هدايت كرد به طرفي ديگر از بازار و مدتي راه برد تا رسيديم به مغازه اي. گفت: «اين مغازه ي دوم ماست. نگاه كن ببين چيزي كه مي خواهي اينجا هست يا نه.» در مغازه گشتيم و اتفاقا جنسي را پيدا كرديم كه به نظرم مطلوب بود. گفتم: «قيمت اين چه قدر است؟» فروشنده كه فهميده بود از آن خوشمان آمده است گفت: «اين جنس عالي است. درجه يك. از تركيه آورديم...» داشت ادامه مي داد كه گفتم: «متاسفم!» فروشنده تعجب كرده بود. ادامه دادم: «واقعا از اين خوشمان آمده بود، ولي حالا كه مي گوييد ترك است، ديگر نمي خواهمش. جنس ايراني مي خواهم. گرچه اين را پسنديده ام، ولي نمي ارزد كه جنس كشور خودم و اقتصاد كشور خودم را رها كنم و جنس تركي بخرم!» فروشنده كه فهميده بود عجب غلطي كرده است و مشتري دارد مي پرد، دستپاچه گفت: «نه آقا! حالا ما يه چيزي گفتيم. اين ها اكثرا ايراني هستند...»

ادامه ماجرا را در ادامه مطلب بخوانيد...

منبع: پايگاه اطلاع رساني حوزه


با لبخند از مغازه خارج شدیم. حالا که به ماجرا فکر می کنم می بینم که بهتر می بود، به جای روی خوش، برای ادب فروشنده، با دلخوری برخورد می کردم. به دلیل مهربانی و حیای نابجایی که دارم، فرصت این کار خیر از دستم رفت. منظور از کار خیر یعنی اقدام به تربیت فروشنده، و اگر ممکن نبود، به رسوا کردن او پیش مشتری های دیگر. امیدوارم خدا ببخشد مرا.

سوال هایی در ذهنم است:

1. چرا باید برای مرغوب بودن یک جنس، آن جنس خارجی باشد؟ ما که بعد از چرخ و گذری در بازار، جنس ایرانی مورد نظرمان را پیدا کردیم. قبول دارم که در بعضی اجناس، خط تولیدها و تکنولوژی های کشورهای پیشرفته تر بر روی کیفیت کالا تاثیر مثبت می گذارد، ولی به نظر من این یک مرض است که تا می شنویم یک جنس خارجی است، تصور می کنیم خوب است. من حاضر هستم برای کمک به کشورم جنس ایرانی بخرم، حتی اگر کیفیت آن کمی بدتر هم باشد.

2. چرا دروغ به این شکل فراگیر در بین کاسب ها وجود دارد؟ چرا وقتی می رویم خرید باید مواظب باشیم تا «سرمان کلاه نگذارند»؟ معلوم است وقتی به این سادگی مال حرام می خورند، در جایی دیگر از زندگی بلایی سرشان می آید. آن وقت اعتراض می کنند که چرا وضع این طور است!؟ معلوم است که در جامعه ای که مال حلال و حرام خوردن برای عده ای هیچ فرقی نمی کند، سرطان و زلزله و بدبختی باید زیاد باشد.

X