يکشنبه 19 9 1391

نام كتاب : معرفي ساز و كار توليد ملي

نويسنده: سيد حسين اصحاقي

تعداد صفحات: 344 صفحه

نشر: هاجر وابسته به مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران

تيراژ: 3000 نسخه

تاريخ نشر: تابستان 1391

چكيده كتاب:

در طليعه اين اثر به فلسفه نامگذاري و بايسته‌هاي تحقق شعار سال و مفهوم‌شناسي توليد، اشاره شده و در حمايت و پشتيباني از توليد ملي در بخش كشاورزي و صنعت نكاتي ارايه شده است.
اين طليعه در گامي ديگر نقش سرمايه در توليد ملي، آسيب‌شناسي روند توليد ملي و نقش نظارت و استانداردسازي و مهار قاچاق كالا در پيشبرد توليد ملي و در پايان نيز مزاياي توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني و همچنين عوامل بازدارنده و راه‌هاي برون رفت را مورد مداقه جدي قرار داده است.
اين اثر در هفت فصل با عناوين حمايت و پشتيباني از توليد ملي در بخش كشاورزي و صنعت،‌ عطف توجه به كارآفريني به عنوان نيروي محركه توليد،‌ نقش سرمايه در توليد ملي، آسيب‌شناسي توليد و راه‌هاي بهسازي آن، نقش نظارت، استانداردسازي و مهار قاچاق كالا در پيشبرد توليد ملي،‌ نقش نظارت، استانداردسازي و مزاياي توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني و عوامل بازدارنده و راه‌هاي برون‌رفت از آن انتشار يافته است.
در فصل هفتم اين كتاب كه با عنوان عوامل بازدارنده و راه‌هاي برون‌رفت از آن انتشار يافته است، موانع تحقق توليد ملي شامل موانع ناشي از قوانين و مقررات موجود، موانع ناشي از ناهماهنگي نهادهاي مالي و اعتباري، موانع ناشي از نبود اطمينان به سرمايه‌گذاري، موانع ناشي از شرايط خارجي، موانع ناشي از قاچاق و واردات بي‌رويه و موانع صادرات توليدات داخلي ذكر شده است.
در همين فصل ذيل عنوان نقش رسانه‌ها در اجرايي شدن شعار توليد ملي آمده است: رسانه‌ها بايد با آگاهي‌بخشي، آموزش مردم و تبيين اهميت استفاده از توليدات داخلي در جهت تحقق شعار سال تلاش كنند. بخشي از تلاش‌ها براي تحقق شعار سال بر عهده رسانه‌ها است كه با ايجاد اصلاح فرهنگ مصرفي مردم و نهادينه كردن آن در سطح جامعه،‌ ارزش استفاده از توليدات داخلي را بالا ببرند.

منبع: مركز تحقيقات صدا و سيما


X