سه شنبه 11 6 1393
پهپاد سرنگون شده در جولان ساخت ايران است

ياد حلبي خبرنگار شبكه تلويزيوني الحدث در بيت المقدس، درباره سرنگون شدن پهپادي بر فراز منطقه گفت: هشت ماه پيش اسرائيل يك هواپيماي بدون سرنشين متعلق به حزب الله را سرنگون كرد و اين نخستين بار است كه اين رژيم از سرنگون كردن هواپيماي بدون سرنشين متعلق به سوريه خبر مي دهد.
خبرنگار اين شبكه افزود: ارزيابي ارتش اسرائيل آن است كه اين هواپيما ساخت ايران است. سوريه چند فروند از اين هواپيماها را در اختيار دارد. ماموريت اين هواپيما، رديابي تحركات افراد مسلح در منطقه القنيطره بوده است. به نظر مي رسد اين هواپيما به اشتباه وارد مناطق مرزي شد. البته اين هواپيما بر فراز اسرائيل منهدم نشد، بلكه بر فراز القنيطره هدف قرار گرفت.
وي خاطر نشان كرد: اسرائيل نگران قدرت شناسايي اين هواپيماهاي بدون سرنشين است. اين هواپيما كوچك بود.

X