چهارشنبه 29 9 1391

سال هاي ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲، دوره اي پرماجرا از تاريخ كشورمان است كه نهضت ملي شدن صنعت نفت را بايد قلۀ پرافتخار آن به شمار آورد. آنچه باعث مي شود اين رويداد را يكي از افتخارات ملت ايران بدانيم، فقط ملي شدن صنعت نفت از نظر اقتصادي نيست، كه ظاهر مسئله تلقي مي شود، بلكه واقعيت بس بزرگ تر و خطيرتر نهفته در پس آن است كه همانا دستيابي ايرانيان به پيروزي ارزشمندي در مسير استعمارستيزي و نفي سلطۀ بيگانگان است. 
نهضت ملي شدن صنعت نفت دو بخش داشت كه يك بخش آن شيرين بود، اما بخش ديگرش تلخ و ناگوار. در اين نهضت يك قوس صعودي و يك قوس نزولي مشاهده مي شود كه هريك عوامل و دلايل خاص خود را دارند. در اين نوشتار، بررسي قوس صعودي اين نهضت پر افتخار مدنظر است كه سرانجام در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ به بالاترين حد خود رسيد.


منبع: سايت حوزه

گردآورنده: مرتضي فروتن تنها


ادامه مطلب
چهارشنبه 29 9 1391

چگونگي مواجهه ايرانيان با واردات سيل آساي كالاهاي خارجي از جمله موضوعات قابل بررسي در تاريخ معاصر است. در گفت وگو با موسي حقاني رئيس موسسه مطالعات تاريخ معاصر و دكتر محسن سليم، حركت علما را در دفاع از استقلال اقتصادي و حمايت از توليد داخلي بررسي و تأكيد كرديم در اين راستا علماي شيعه، نهضت تحريم كالاهاي خارجي را به راه انداختند و اقداماتي نيز براي تقويت اقتصاد ملي انجام دادند. 
وضعيت اقتصاد ايران در عصر قاجار 
پيش از آن كه به واكنش تجار و صنعتگران ايراني نسبت به هجوم كالاهاي خارجي به ايران بپردازيم، لازم است...

ادامه را در ادامه مطلب مشاهده كنيد.

منبع: سايت حوزه

گردآورنده: مرتضي فروتن تنها

ادامه مطلب
چهارشنبه 29 9 1391

مقام معظم رهبري سال 1391 را سال توليد ملي؛ حمايت از كار و سرمايه ايراني نامگذاري كردند. ايشان در پيام نوروزي خود تصريح كردند: «اگر به توفيق الهي و با اراده و عزم راسخِ ملت و با تلاش مسئولان، ما بتوانيم مسئله ي توليد داخلي را، آنچنان كه شايسته ي آن است، رونق ببخشيم و پيش ببريم، بدون ترديد بخش عمده اي از تلاشهاي دشمن ناكام خواهد ماند.» 

ايشان همچنين در جمع زوار بارگاه رضوي (ع) با بيان اينكه برخي توليدات داخلي به خاطر فرهنگ غلط با مارك خارجي به فروش مي رسد اما اين مسئله به ضرر كشور است فرمودند: «مردم عزيز با همت و اراده خود، اين فرهنگ غلط را اصلاح كنند كه اين خود، نوعي جهاد اقتصادي است.»

منبع: سايت حوزه

گردآورنده: مرتضي فروتن تنها

ادامه مطلب
چهارشنبه 29 9 1391

سال 1390 از سوي رهبر معظم انقلاب سال «جهاد اقتصادي» نامگذاري شد و اينك در حالي سال 1391 خورشيدي را شروع كرده ايم كه به عنوان «توليد ملي؛ حمايت از كار و سرمايه ايراني» ناميده شده است.

تأملي در باب نام هاي دو سال اخير نشان مي دهد كه «جهاد اقتصادي» عنواني كلي بوده و «توليد ملي؛ حمايت از كار و سرمايه ايراني»، توضيح مبسوط تر آن جهاد اقتصادي است. به بيان ديگر، اين دو نام در ادامه يكديگر اين معنا را به ذهن متبادر مي كنند كه «جهاد اقتصادي» هرگز محقق نخواهد بود جز از طريق «توليد ملي» و توليد ملي هم صرفاً با «حمايت از كار و سرمايه ايراني» ميسر خواهد شد.

در تببين بيشتر اين موضوع مي توان دو الگوي ژاپن در شرق آسيا و آلمان در اروپا را مورد بررسي قرار داد. اگر امروز مي بينيم كه كشور ژاپن در جهان اقتصاد حرفي براي گفتن دارد يا كالاي ساخت آلمان، اعتبار ويژه اي براي خود دست و پا كرده، به اين خاطر است كه در آن كشورها، «توليد ملي در سايه حمايت از كار و سرمايه ملي» شكل گرفته است.

توليد ملي

منبع: سايت حوزه

گردآورنده: مرتضي فروتن تنها

ادامه مطلب
چهارشنبه 29 9 1391

با پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن سال 57 و كوتاه شدن دست قدرت هاي استكباري نظير آمريكا از منابع سرشار ايران و سرنگوني رژيم ستم شاهي در اين كشور، فصل جديدي در تاريخ ملت بزرگ ايران و همچنين دور جديدي از دشمني هاي مستكبران بر عليه انقلاب اسلامي آغاز شد كه در طول گذشت مدت قريب به سه دهه از عمر پرفراز و نشيب ايران اسلامي همواره شاهد انواع و اقسام اين دشمني ها بوده ايم. 
روزي به همه هم پيمانان خود در مجامع بين الملي اعلام كردند كه هدف فقط سرنگوني اين انقلاب است و همه با هم بايد دست به دست هم دهيم تا به هدف خود برسيم و بار ديگر فرياد فرعون را فراعنه زمان اعلام كردند كه: «فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا وَ قَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلي. پس نيرنگ خود را گرد آوريد و به صف پيش آييد. در حقيقت، امروز هر كه فايق آيد خوشبخت مي شود.» (طه: 64)

منبع: سايت حوزه

گردآورنده: مرتضي فروتن تنها

ادامه مطلب
چهارشنبه 29 9 1391

آنچه از روايات استفاده مي شود اين است كه در عصر طلايي ظهور حضرت حجت (عج)، مشكلات اقتصادي جامعه بشري در سطح كلان حل خواهد شد. رفاه و آسايش پديد خواهد آمد و عوامل سلطه بر فكر و فرهنگ و اقتصاد از بين خواهد رفت و با زدودن فقر و تهيدستي، زمينه رشد و تكامل مادي و معنوي انسانها فراهم خواهد شد، احاديث و رواياتي كه رونق اقتصادي در عصر ظهور را بيان مي كند، فراوان است. 
در عصر ظهور، بركات آسماني نازل مي گردد و آسمان سخاوت خويش را به همه جهانيان نشان خواهد داد. محصولات زراعتي عمده ترين عنصر در رونق اقتصاد جوامع بشري محسوب مي شود كه خود وابسته و متوقف بر نزولات آسماني و بارانهاي مناسب فصلي است. طبق تصريح آيات و احاديث شريفه، رعايت تقوا، احكام الهي و اجراي عدالت و برابري و رفع ستم، تبعيض و بيدادگري، نزولات آسماني را در پي خواهد داشت. 
در آيه شريفه 96 از سوره اعراف مي خوانيم: 
«اگر مردم آباديها، ايمان آورده و تقوا پيشه ساخته بودند، بركات آسمان و زمين را به روي ايشان مي گشوديم.» 

منبع: سايت حوزه

گردآورنده: مرتضي فروتن تنها

ادامه مطلب
X