جمعه 1 10 1391

براي دانلود صوت توليد ملي (غلبه كامل بر دشمن) از بيانات رهبري روي عكس زير كليك كنيد.

 

 

گردآورنده: مرتضي فروتن تنها

مدير تبلاگ ساخت ايراني

پنج شنبه 30 9 1391

براي دانلود صوت توليد ملي (وظيفه دولت) از بيانات رهبري روي عكس زير كليك كنيد.

 

 

گردآورنده: مرتضي فروتن تنها

مدير تبلاگ ساخت ايراني

چهارشنبه 29 9 1391

براي دانلود صوت توليد ملي (امنيت شغلي كارگر) از بيانات رهبري روي عكس زير كليك كنيد.

 

 

گردآورنده: مرتضي فروتن تنها

مدير تبلاگ ساخت ايراني

سه شنبه 28 9 1391

براي دانلود صوت توليد ملي (امنيت شغلي كارگر) از بيانات رهبري روي عكس زير كليك كنيد.

 

 

گردآورنده: مرتضي فروتن تنها

مدير تبلاگ ساخت ايراني

دوشنبه 27 9 1391

براي دانلود صوت توليد ملي (سوغات حج) از بيانات رهبري روي عكس زير كليك كنيد.

 

 

گردآورنده: مرتضي فروتن تنها

مدير تبلاگ ساخت ايراني

يکشنبه 26 9 1391

براي دانلود صوت توليد ملي (نقش اصناف و بازاريان) از بيانات رهبري روي عكس زير كليك كنيد.

 

 

گردآورنده: مرتضي فروتن تنها

مدير تبلاگ ساخت ايراني

شنبه 25 9 1391

براي دانلود صوت توليد ملي (يك نمونه موفق) از بيانات رهبري روي عكس زير كليك كنيد.

 

 

گردآورنده: مرتضي فروتن تنها

مدير تبلاگ ساخت ايراني

جمعه 24 9 1391

براي دانلود صوت توليد ملي (يك نمونه موفق) از بيانات رهبري روي عكس زير كليك كنيد.

 

 

گردآورنده: مرتضي فروتن تنها

مدير تبلاگ ساخت ايراني

پنج شنبه 23 9 1391

براي دانلود صوت توليد ملي (وظيفه ثروتمندان) از بيانات رهبري روي عكس زير كليك كنيد.

 

 

گردآورنده: مرتضي فروتن تنها

مدير تبلاگ ساخت ايراني

چهارشنبه 22 9 1391

براي دانلود صوت توليد ملي(واردات بي رويه) از بيانات رهبري روي عكس زير كليك كنيد.

 

 

گردآورنده: مرتضي فروتن تنها

مدير تبلاگ ساخت ايراني

X