دوشنبه 20 9 1391

مشخصات فني:

نام تبلاگ: باور ملي

آدرس تبلاگ: http://bavarmelli.tebyan.net

تعداد بازديد: بيش از 12000 هزار بازديد

تعداد مطلب: بيش از 550 مطلب

تعداد نظرات تبلاگ: 40 نظر

رتبه گوگل (پيج رنك): پيج رنك بسيار خوب 3

جزو وبلاگ هاي شركت كننده در مسابقه وبلاگ نويسي تبيان با موضوع

توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني

نقد و بررسي وبلاگ:

نقاط قوت تبلاگ:

1- استفاده از معرفي تبلاگ

2- استفاده نسبتا مناسب از صفحات جداگانه

3- دسته بندي مطالب

4- تبادل لينك با تبلاگ هاي با موضوع توليد ملي

5- استفاده از آرشيو هفتگي

6- بخش لوگو دوستان كه بسيار مناسب است

7- استفاده از نظرسنجي مناسب

8- استفاده از قالب جديد و توليدي

9- استفاده از كدها و ابزار وبلاگ بصورت مناسب

10 ساخت نرم افزار هاي مناسب توسط تبلاگ نويس كه نوآوري و ابتكار بسيار مناسبي بود

نقاط ضعف تبلاگ:

1- عدم استفاده از لوگو يا اشكال در لودينگ لوگو

2- دسته بندي مطالب بعضي اوقات بسيار كلي و گاهي اوقات بسيار جزئي مي باشد و كار را براي كاربراني كه براي دفعه اول وارد تبلاگ مي شوند مطلب خود با موضوع مورد نظر خود را بيابند.

4- استفاده بسيار كم از مطالب توليدي توسط تبلاگ نويس

5- تعداد مطالب زياد آن هم به صورتي كه دسته بندي آنها كمي پيچيده است ظاهر كلي تبلاگ را نامناسب كرده است

 

اما در كل جزو تبلاگهاي برتر معرفي خواهد شد... ان شالله


با تشكر

مرتضي فروتن تنها

مدير تبلاگ ساخت ايراني

پنج شنبه 16 9 1391

مشخصات فني:

نام تبلاگ: ساخت ايران

آدرس تبلاگ: http://tolid1404.tebyan.net

تعداد بازديد: بيش از 4 هزار بازديد

تعداد مطلب: بيش از 150 مطلب

تعداد نظرات تبلاگ: بسيار كم

رتبه گوگل (پيج رنك): بدون پيج رنك و بسيار ضعيف

جزو وبلاگ هاي شركت كننده در مسابقه وبلاگ نويسي تبيان با موضوع

توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني

نقد و بررسي وبلاگ:

نقاط قوت تبلاگ:

1- استفاده از معرفي تبلاگ

2- استفاده از لوگوي توليدي و مناسب براي تبلاگ

3- استفاده از تصوير ابتداي ورود به عنوان خوش آمدگويي

5- استفاده از آرشيو هفتگي

6- دسته بندي و موضوع بندي مطالب تبلاگ

7- استفاده از نظرسنجي مناسب

8- درج منابع مطالب

نقاط ضعف تبلاگ:

1- عدم استفاده از قالب توليدي

2- عدم استفاده از صفحات جداگانه

3- تعداد مطالب بسيار بالاي صفحه اول تبلاگ

4- استفاده بسيار كم از مطالب توليدي توسط تبلاگ نويس

5- استفاده كم از كدهاي وبلاگ نويسي مناسب با تبلاگ

6- عدم تبادل لينك با تبلاگ نويسان و درج لينك هاي مرتبط با موضوع توليد ملي

با تشكر

مرتضي فروتن تنها

مدير تبلاگ ساخت ايراني


پنج شنبه 16 9 1391

مشخصات فني:

نام تبلاگ: توريسم ايران

آدرس تبلاگ: http://tourismiran.tebyan.net

تعداد بازديد: بيش از 80 هزار بازديد

تعداد مطلب: بيش از هزار مطلب

تعداد نظرات تبلاگ: بيش از 300 نظر

رتبه گوگل (پيج رنك): 3 كه بسيار عالي است

جزو وبلاگ هاي شركت كننده در مسابقه وبلاگ نويسي تبيان با موضوع

توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني

نقد و بررسي وبلاگ:

نقاط قوت تبلاگ:

1- استفاده از معرفي تبلاگ

2- استفاده از لوگوي توليدي و مناسب براي تبلاگ

3- پيج رنك بالاي 3

4- تعداد بازديدكنندگان ، تعداد مطالب و تعداد نظرات بالا و مناسب تبلاگ

5- استفاده مناسب از صفحات جداگانه تبلاگ

6- دسته بندي و موضوع بندي مطالب تبلاگ

7- استفاده از نظرسنجي مناسب

نقاط ضعف تبلاگ:

1- عدم استفاده از قالب توليدي

2- عدم استفاده از آرشيو هفتگي يا ماهانه يا ...

3- عدم درج منبع مطالب

4- استفاده بسيار كم از مطالب توليدي توسط تبلاگ نويس

5- استفاده كم از كدهاي وبلاگ نويسي مناسب با تبلاگ

6- تبادل لينك بسيار كم با تبلاگ نويسان و درج كم لينك هاي مرتبط با موضوع توليد ملي

 

با تشكر

مرتضي فروتن تنها

مدير تبلاگ ساخت ايراني

X