دوشنبه 13 9 1391

حقا كه دلم نويد شادي داده 
انگيزه ي اردوي جهادي داده 
امروز امير جبهه ي خوبي ها 
فرمان به توليد ملي و حمايت از سرمايه ايراني داده

دوشنبه 13 9 1391

براي كسب اطلاعات بيشتر در رابطه با اين گوشي ايراني به سايت آن مراجعه نماييد.

http://www.fa.glxphone.com

دوشنبه 13 9 1391

براي كسب اطلاعات بيشتر در رابطه با اين گوشي ايراني به سايت آن مراجعه نماييد.

http://www.fa.glxphone.com

دوشنبه 13 9 1391

از نسل علي، امام و هادي داريم 
هر سال نشانه و نمادي داريم 
فرموده ولي امرمان خامنه اي 
امسال همت به توليد ملي داريم

يکشنبه 12 9 1391

در سال نود و يك، كار عبادي بكنيم 
همراهي دولت در توليد ملي بكنيم 
در تحت لواي حضرت خامنه اي 
امسال حمايت از كار و سرمايه ايراني بكنيم

يکشنبه 12 9 1391

بهر پيروزي ايران، جان نثاري مي كنيم 
امر رهبر را به روي چشم جاري مي كنيم 
امسال هم جهاد اقتصادي به امر ولي مي كنيم
چشم آقا ما همت به توليد ملي مي كنيم

يکشنبه 12 9 1391

رهبرا از شوق لبخند تو شادي مي كنيم 
اذن تو باشد اگر، عزم توليد ملي مي كنيم 
كوري چشم تمام دشمنان بُزدلت 
حمايت از كار و سرمايه ايراني مي كنيم


يکشنبه 12 9 1391

 

براي كسب اطلاعات بيشتر در رابطه با اين گوشي ايراني به سايت آن مراجعه نماييد.

http://www.fa.glxphone.com

يکشنبه 12 9 1391

براي كسب اطلاعات بيشتر در رابطه با اين گوشي ايراني به سايت آن مراجعه نماييد.

http://fa.glxphone.com

X